తెలుగు భాషాదినోత్సవం ౫౬ అక్షరాలకి ౫౬ మొక్కలు

యాబది ఆరక్షరాల రత్నమాల తెలుగు!!
యాబది ఆరు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం!!

౨౯ / ౦౮ / ౨౦౧౬ న తెలుగు బాషా దినోత్సవం సందర్భంగా మన పెద్దాపురం ముఖచిత్ర సమూహం సభ్యులందరూ సమిష్టిగా తెలుగు అక్షరమాలలోని ౫౬ అక్షరాలకు గుర్తుగా ౫౬ మొక్కలు నాటే వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. తెలుగుతల్లికి జేజేలు పలికి తెలుగుబాష యొక్క గొప్పతనం అందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది

ఉగ్గుపాల నుండి ఉయ్యాలలో నుండి
అమ్మపాట పాడినట్టి భాష
తేనె వంటి మందు వీనులకును విందు
దేశభాషలందు తెలుగులెస్స!

సంస్క్రృతంబులోని చక్కెరపాకంబు
అరవభాషలోని అమృతరాశి
కన్నడంబులోని తేట తెలుగునందు
వేనవేల కవుల వెలుగులో రూపోంది
దేశదేశములలో వాసిగాంచిన భాష
వేలయేండ్ల నుండి విలసిల్లు నా “భాష”
దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స,

“తెలుగదేలయన్న దేశంబు తెలుగేను
తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ
ఎల్ల నృపుల గొలువ నెరుగవే బాసాడి
దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స,

 

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు
కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ
చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి

గలగలా గోదారి కదిలి పోతుంటేను
బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను
బంగారు పంటలే పండుతాయి
మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి

అమరావతీ నగర అపురూప శిల్పాలు
త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు
తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు
నిత్యమై నిఖిలమై నిలిచియుండేదాక
రుద్రమ్మ భుజశక్తి మల్లమ్మ పతి భక్తి
తిమ్మరుసు ధీయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి
మా చెవుల రింగుమని మారు మ్రోగేదాక
నీ పాటలే పాడుతాం నీ ఆటలే ఆడుతాం
జై తెలుగు తల్లీ ! జై తెలుగు తల్లీ !

మన పెద్దాపురం టీం

831total visits,1visits today

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *