నిరు పేదకు శాశ్వత గూడు

నువ్వు చెప్పే నీతులు నీడని ఇవ్వవు
నీకు తెలిసిన సామెతలు సంపదలను ఇవ్వవు
నువ్వు మాట్లాడే ఆణిముత్యాలు ఆకలి తీర్చవు

“ప్రార్దించే పెదవులు కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్న !!!”

555total visits,1visits today

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *