ప్రతీ ఇంట మట్టిగణపతి

Sunday, September 4, 2016 :

 

మట్టి గణపతి పూజ శాస్త్ర సమ్మతం, శుభప్రదం, ఐశ్వర్యదాయకం

ప్రతీ ఇంటా మట్టిగణపతినే పూజించేలా చేసి పర్యావరణాన్ని కాపాడలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో  మన పెద్దాపురం గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 2000 మట్టి గణపతి ప్రతిమలను ఉచితంగా పంచడం జరిగింది

637total visits,1visits today

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *