భాషాతత్వ విశారద శ్రీ శ్రీ శ్రీ తేకుమళ్ళ రాజగోపాలరావు గారు జననం 09-07-1876             మరణం 08-12-1938              తేకుమళ్ళ రాజగోపాలరావు 1876, జూలై 9న తూర్పు గోదావరి జిల్లా, పెద్దాపురంలో జన్మించాడు. విజయవాడలో స్థిరపడ్డాడు. ఇతడు విద్యావేత్త, దార్శనికుడు, పండితుడు, గ్రంథాలయోద్ధారకుడు, చారిత్రక పరిశోధకుడు, బహుభాషా కోవిదుడు మరియు రచయిత. ఈయన వ్రాసిన విహంగ యానం అనే నవల తెలుగులో వెలువడిన మొట్టమొదటి